ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง - เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐" ครั้งที่ ๒ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา: ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานโครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐" ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง - เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐" ครั้งที่ ๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล

          เวลา ๑๓.๕๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัยและร่วมนั่งอธิษฐานจิตภาวนา ในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ๖๐" ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานอักษรพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานผ้าทิพย์พระกริ่งพระพุทธโสธร และหลังเหรียญพระพุทธโสธร ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศร่วมนั่งเจริญจิตภาวนา เพื่อให้วัตถุมงคลรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมหามงคลต่อผู้บริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ของมูลนิธิฯ ได้แก่ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระโบราณคณิสร (เฉลิม เขมทัสสี) วัดญาติการาม พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู อติภัทโท) วัดบางสมัคร พระรัตนมุนี (ไพรินทร์) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภททจาโร) วัดจุฬามณี พระครูมนูญสิลสังวร (แถม สีลสังวโร) วัดช้างแทงกระจาด พระครูโสภิตสุตคุณ (วิทยา ณาณวโร) วัดสนามจันทร์ พระครูสุภัททาจารคุณ (สิน ภทฺทาจาโร) วัดระหารใหญ่ และ พระอาจารย์สมชาย พุทธสโร วัดโพรงอากาศ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

          มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐” ซึ่งมีการเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองเป็นยอดทั้งสิ้น กว่า ๓๐ ล้านบาท อันเนื่องมาจากพระบารมีแห่งหลวงพ่อพุทธโสธร รวมทั้ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และความใจบุญของคนไทย โดยจะดำเนินการสร้างตามจำนวนที่มีการสั่งจองเท่านั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลในมูลนิธิ ฯ และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ในการช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ได้เรียนหนังสือ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนติดต่อกันมาทุกปี