๓๑๘. ประมวลภาพ ► วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ - "ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรีฯ"
๐๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประมวลภาพ ► วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ - "ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรีฯ"
ลิงค์ : https://drive.google.com/drive/folders/1IN0PU7TXsSaTnoX19pKcRBdQCzwM2z0G