๓๑๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม กับสธวท.อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์นิศ กรรมการอำนวยการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนางปัทมพร ไชยนา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี  พร้อมด้วย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วย ต้องใช้ไฟฟ้า และถังอ๊อกซิเจนในการหายใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  และมีสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน และผู้นำท้องถิ่น  เข้าร่วมกัน มอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวของเด็กหญิง อายุ ๗ ขวบ ซึ่งป่วยพิการแต่กำเนิดต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องแอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ณ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 

สืบเนื่องจาก ผู้ป่วยต้องมีถังอ๊อกซิเจน เพื่อช่วยในการหายใจ แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และที่สำคัญหากเกิดไฟฟ้าดับ ต้องใช้วิธีต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ในการใช้งานถังอ๊อกซิเจน

 

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานผู้สนับสนุน และวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม อนุเคราะห์ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ให้แก่ครอบครัวของผู่ป่วย ๑๑๒,๐๐๒ บาท ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งและใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด