๓๐๓. ประมวลภาพ วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ - "ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรีฯ"
๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๖