๒๗๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์

 

ดาวน์โหลด