๒๗๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
๐๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้แทนองค์กรสมาชิก ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้สด และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

 

 

ภาพ : สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ข่าว   : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด