๒๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบให้เด็กขาดแคลน และด้อยโอกาส
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่มหาลัยเกษมบัณฑิตพัฒนาการ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  มอบทุนการศึกษา ๕๐๕ ทุน สำหรับเด็กขาดแคลน โดยมี นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ในพิธีฯ

                สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ก่อตั้งมากว่า  ๖๐ ปี และได้มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสมาคมฯ ให้กับเด็กกำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเงินบริจาคทาน ซะกาตจากผู้มีจิตศรัทธา มาเป็นทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากผู้ที่ขาดพ่อ หรือแม่ มาจากครอบครัวที่ยากจน ทุนที่ได้รับจะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ กับสมาคมฯ และเป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษา

 

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด