๒๔๒.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สาลี่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก  สมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ  นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ณ ศาลาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด