๒๔๐.ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลี่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์​ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวเบญจมาศ  รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมทบ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ  นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ณ ศาลาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

 

 

เรียบเรียงข่าว :ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์  นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์          

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด