๒๓๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการ พลังสตรีวิถีใหม่ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็ง ในชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
๐๘ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๓๐  น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  เข่าร่วมโครงการ พลังสตรีวิถีใหม่ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็ง ในชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการฯ และมีนางรัชนี พลซื่อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

 

 

ภาพ/ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด