๒๓๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน”ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ครบตามเป้าหมายแล้ว
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน”ในพื้นที่ทุกภูมิภาค  ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ครบตามเป้าหมายแล้ว  ที่จังหวัดนราธิวาส

 

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จำนวน ๖๑ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่าชาดจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดนราธิวาส  โดยมีนางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และ ศึกษาธิการจังหวัด  คณะอาจารย์จากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลและประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในพิธีและร่วมมอบทุนการศึกษาอย่างพร้อมเพรียงกัน  หลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่ง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๔  ที่ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จนครบจำนวน ๙๑๐ ทุน ซึ่งถือเป็นการมอบทุนครบถ้วน ตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่จังหวัดนราธิวาส     

ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดนราธิวาสมอบขนม (set box)  จำนวน ๑๕๐ กล่อง  พร้อมน้ำดื่มให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน”  ในทุกภูมิภาคสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์  ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน  ๕ คัน ให้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่าชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดนราธวาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ