๑๓๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการ บำเพ็ญประโยชน์ วันสตรีไทย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

จันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาธิการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ในโครงการ บำเพ็ญประโยชน์ วันสตรีไทย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของปวงประชา โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  กล่าวต้อนรับโดย นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวรายงาน โดยนางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองหอย เลขาธิการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน คณะครูนักเรียน และผู้นำชุมชน  โดยมีกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ “บวร เมืองสวย น้ำใจ สตรีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บำบัดน้ำเสียด้วย EM Ball และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ ทางสิ่งแวดล้อม ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำ บำเพ็ญพระกรณียกิจ นานัปการ เพื่อให้คนไทย ได้มีอาชีพ และได้พระราชทาน ให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย เพื่อให้ผู้หญิงไทย มีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง ให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล ของหลายประเทศ 
 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหอย วัดเสาหิน โรงเรียนวัดเสาหิน  ภาคีเครือข่ายสตรี และภาคประชาชน  ณ วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด