๑๒๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และในโอกาสได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ในงาน “ วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ “
๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่าย ในโอกาสได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ในงาน  “ วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ “ ประกอบด้วย สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ได้แก่  ดร.ฉันทนา เปียทอง  นางกัณตนา ตันติพิพัฒน์ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ได้แก่ นางฉวีวรรณ สิทธิแก้ว ดร.รัตนาพร เลารุราลัย  นางพวงทอง ตันวงษ์วาน และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่นางสาวศิริพร ไชยสุต  พร้อมกับแสดงความยินดีกับ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานฝ่ายต่างประเทศ ได้รับเลือกตั้งเป็น Board Member ของสภาสตรีโลก(ICW)

         นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรี ฯ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกคนที่ได้รับ พระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นในงาน  “วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕” โดยในวันนี้ขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯในโอกาสได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่น ในงาน  “ วันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ “ ขอให้รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ เป็นพลังส่งเสริมให้กับท่านกรรมการอำนวยการ ท่านกรรมการบริหาร และท่านประธานฝ่าย ทุกท่านที่มีจิตอาสา มุ่งมั่นในการทำงานให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำไปสู่การพัฒนาสตรีทุกด้านอย่างยั่งยืนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพต่อไป”

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด