๑๒๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันนี้ ( ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยมี พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันนี้ ( ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยมี พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

ดาวน์โหลด