๑๒๓.ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการ ร่วมงาน รัฐบาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ ท้องสนามหลวง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘  กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐  น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๓๐  น. พระสงฆ์ จำนวน ๑๗๑ รูป  โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกรรมการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยณ ท้องสนามหลวง

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด