๑๒๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง ๕

 

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด