รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและภริยา (ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ) ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สร้างพระมหาเจดีย์ฯ ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) เลขาธิการ คณะธรรมยุต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในงานนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๑) (ภริยา)  เข้าร่วมในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย

          นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์    หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน       ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ - ดร.วันดี ได้ ร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน ๑.๔ ล้านบาท เพื่อเป็นทุนปฐมฤกษ์โครงการสร้างพระมหาเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบบุญในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)