๔๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าตามอัตลักษณ์หวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

      ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรานางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมและร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด