๔๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานยกฉัตรพระประธานอุโบสถ(หลังเก่า)และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมร่วมงานยกฉัตรพระประธานอุโบสถ(หลังเก่า)และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ  ๔๘ ปี สมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ(ไพรัตน์ ปญญธาโร นักธรรมเอก ,ปร.ดร.กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม,เจ้าเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด