๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันนี้ ( ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕)  เวลา ๑๐.๑๙ น. ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชภาวนาพิธาน” (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่านสงฆ์ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ   หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

องค์พระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.ฉะเชิงเทรา และเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีความสูง ๖ ฟุต ๗  นิ้ว หน้าตักกว้าง  ๕  ฟุต  ๖  นิ้ว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปิดพระอุโบสถเดิมหลังเก่าเมื่อกว่า ๓๐ ปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๓๑ ) และมีการใช้เทคนิคทางวิศกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ทั้ง ๑๘ พระองค์ไปจากจุดเดิมที่เคยตั้งประดิษฐานไว้  ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีกรณีพบรอยร้าวแตกกร่อนบนองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ ๑๘ พระองค์บางองค์ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ทางวัดจึงได้ประสานกับสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ให้เข้ามาตรวจสอบ ได้พบว่าองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่บางพระองค์มีรอยกะเทาะแตกร้าวออกมา โดยได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการเสื่อมสภาพของสีที่พอกทาอยู่ภายนอกด้วยวัสดุสมัยใหม่ ที่ไม่ประสานเข้ากันกับเนื้อวัสดุดั้งเดิม จึงทำให้มีการแตกร่อนหลุดออกมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนของความชื้นภายในร่วมด้วย สำหรับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้เตรียมแนวทางในการปรับปรุงองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่พระองค์อื่นๆ ที่แตกร้าว ด้วยการจะทำเป็นลักษณะของการลงรักปิดทองคำเปลวทั่วทั้งองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความชื้นที่เข้ามาแทรกในเนื้อ ระหว่างรอยประสานของวัสดุเก่าและรอยพอกใหม่ ซึ่งเป็นเพียงการแตกกร่อนเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกนอกเท่านั้น

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด