๓๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี รวมพลังทำความดีต่อเนื่อง มอบเงินให้เด็กและพี่เลี้ยง พร้อมนำข้าวมันไก่ ไอศกรีม และน้ำดื่ม ไปเลี้ยงเด็กและบุคลากรที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดี ประกอบด้วย ท่านนางพรวิไล แสนประเสริฐ  กรมชั้นคนของแนวลาวสร้างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี   สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  ได้มอบเงินให้เด็กและพี่เลี้ยงเด็ก คนละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมนำข้าวมันไก่ ไอศกรีม และน้ำดื่ม ไปเลี้ยงเด็กและบุคลากรที่ศูนย์ฯ  โดยมี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ไปร่วมต้อนรับ โดยมีนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก และเด็กๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง

 

 

รายงานข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

 เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด