๓๗ .สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม มอบวิวแชร์และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ทำการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกรั ได้รับมอบวิวแชร์จำนวน ๑๐  คัน และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด จากบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ประธานก่อตั้งและ คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทฯ และมอบให้ นางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือต่อไป

 

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคในโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยทางบริษัทมอบผ่านสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐมเพื่อให้สมาคมฯนำไปมอบให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้นำไปมอบต่อให้ทางครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐมต่อไป

 

 

 

รายงานข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม

 เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด