๘๕๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก  โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติ  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำรายได้ดังกล่าว ไปมอบต่อ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกต่อไป 

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด