๘๔๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ NBT สัมภาษณ์ รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในบทบาท ภารกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชู “พลังสตรียุคใหม่ จะก้าวอย่างไรให้ชุมชน ยั่งยืน”
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

       วันนี้ (อังคารที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.ที่  สถานีโทรทัศน์ NBT  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย    ได้รับเชิญจากรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน  สถานีโทรทัศน์ NBT สนทนา (สด) ในประเด็น  ในบทบาท ภารกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  ชู  “พลังสตรียุคใหม่ จะก้าวอย่างไรให้ชุมชน ยั่งยืน”   และพลังของสตรี ยุค ๔.qสามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างไร              โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน   และนางสาวละเอียด  จันทร์ดี  อดีตกำนันตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน โฟนอินเข้ามาร่วมรายการ   จากจังหวัดลำพูน 

 

    

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ                                                                   

ดาวน์โหลด