ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าพบมาดาม ชู ชิ่ง หลิง ภริยาท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
๐๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) พร้อมด้วย คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒) ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ และคุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน เข้าพบมาดาม ชู ชิ่ง หลิง ภริยาท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสนทนาเกี่ยวกับบทบาทสตรีในประเทศไทย และเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี