๘๐๘. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดี ช่วยเหลือชาวอุดรธานี มอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยอุดรธานี เพื่อเป็นกองทุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวัน “ชาวอุดรธานี รวมน้ำใจให้กาชาด”
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี  รวมพลังทำความดี มอบเงินจำนวน   ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวัน “ชาวอุดรธานี รวมน้ำใจให้กาชาด”  โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปใช้จ่าย ตามพันธกิจ ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุดรานี (ซึ่งในปีนี้ มีมติงดจัดงานกาชาด)  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด