๘๐๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมฟ้อนทิพเกสรบุปผาราชินี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นำ กรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมฟ้อนทิพเกสรบุปผาราชินี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ ทิพเกสร เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานชื่อไว้  เพื่อเป็นการยกย่อง เจ้าทิพเกสร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมรอบรู้ในด้านราชการ  เจ้าทิพเกสรเป็นพระธิดาในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประสูติแต่เจ้าอุษา เป็นพระชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์  เจ้าผู้ครองนครนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ แห่งทิพจักราวงศ์ และเป็นพระมารดาในเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ลักษณะดอกมีสีม่วงอ่อนแกมชมพู  พร้อมก้นนี้นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกได้ร่วมมอบเงินรางวัลจากการฟ้อนรำถวายพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ให้กับมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยมี เจ้าวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด