๘๐๖. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พร้อมมอบเงินทำบุญสืบสานการจัดงานประเพณีไหว้สาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะบูชาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พร้อมด้วยคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานราชการ เอกชน และสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ไหว้สาบูชาดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ แห่งทิพจักราวงศ์ พระบิดาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา น้อมถวายเครื่องสักการะไหว้สา เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกคุณความดีของพระองค์ที่มีต่อเชียงใหม่ล้านนา พร้อมกันนี้สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ได้ร่วมมอบเงินทำบุญในการจัดงานประเพณีไหว้สาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด