๘๐๒. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทอดกฐินและถวายเงิน วัดนิมิตโพธิญาณ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี และถวายเงิน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๗ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี  นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและคณะ ร่วมกับคณะกรรมการจากสภาสตรีแห่งชาติฯ ไปร่วมทอดกฐินที่วัดนิมิตโพธิญาณ(วัดพระอาจารย์ตุ๋ย) อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ถวายเงินของ ๓ องค์กร จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับมอบหมายจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด