๘๐๐. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธี ทอดผ้ากฐินเพื่อสร้างหอพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ.วัดบางเดื่อ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรีฯ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี ทอดผ้ากฐินเพื่อสร้างหอพระไตรปิฎก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีพลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี  โดยมียอดเงินกฐินทั้งหมด ๒,๖๑๕,๓๘๙ บาท ณ.วัดบางเดื่อ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

ดาวน์โหลด