๗๙๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔  ให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา   โดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้นางอนันตยา พรชูตรง กรรมการ/เลขานุการ

นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการ/ทะเบียน และนางสุนทรี พลอยวิเศษแสง กรรมการ เข้าร่วมพิธี โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖  เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระราชทาน นำถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา   ณ   วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด