๗๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา ดำรงตนเป็นพุทธมามกะ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป ถวายปัจจัย ๒๕,๑๐๐ บาท บูรณะประตูโขงวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๘ รูป พร้อมถวายปัจจัยบูรณะประตูโขงวัดพระธาตุบังพวน จำนวนเงิน ๒๕,๑๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) ถวายแด่พระครูภาวนา เจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ดำรงตนเป็นพุทธมามกะ และทำนุบำรุงศาสนสถาน บูรณะวัดให้คงอยู่พัฒนาถาวรต่อไป ณ วัดพระธาตุบังพวน  อ.เมือง จ.หนองคาย

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด