๗๗๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔ “ ร้อยรักรวมใจ สานสายใยกตเวทิตา " จำนวน ๑๔ คน  ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิ งจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด