๗๗๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงซิปบรรจุศพ ให้ ๓ หน่วยงานนำไป ปฏิบัติภาระกิจในการบรรจุศพ ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบ ถุงซิปบรรจุศพ จากนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางพรทิพย์  นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖๐๐ ใบ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ มูลนิธิร่วมกตัญญูพระนครศรีอยุธยาจำนวน ๒๐๐ใบ มูลนิธิพุทไธสวรรค์พระนครศรีอยุธยาจำนวน  ๒๐๐ ใบ และสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ใบ เพื่อให้ทั้ง ๓ หน่วยงานนำไป ปฏิบัติภาระกิจในการบรรจุศพ ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิด ๑๙  ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ให้เชื้อโควิด 19 แพร่กระจายไปได้ โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายงานข่าวโดย : สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาตฯ

ดาวน์โหลด