๗๗๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ชูอนุรักษ์ สืบสานผ้าแพรวา กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ -๑๘.๐๐ น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีงานประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ มอบมงกุฎ สายสะพาย ผู้ชนะเลิศรุ่น T รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่นพงษ์ อักษร ประธาน มอบมงกุฎ สายสะพาย รุ่น S โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  ดร. อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงาน  ณ  ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด เป็นเยาวชนมาจากทุกจังหวัดในประเทศ โดยผลการประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔

มีรายชื่อดังนี้

ชนะเลิศหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์​ ปี​ ๒๕๖๔ รุ่น​ S

เด็กหญิงมาติกา บรอมเมสสัน

 

รองชนะเลิศอัดดับ​ 1​ หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์​ ปี ๒๕๖๔  รุ่น​ S

เด็กหญิงแสนดี สันติไพศาล

 

รองชนะเลิศอัดดับ​ 2 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ​ปี ๒๕๖๔   รุ่น​ S

เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง

 

ชมเฉย​ หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สาสุนันท์

เด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์

 

ชนะเลิศขวัญใจหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์​ ​ ปี ๒๕๖๔ รุ่น​ S

เด็กหญิงจิดาภา ตระกูล

 

ดร. อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์   ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า “ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์  ปี ๒๕๖๔   ได้นำหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์  บำเพ็ญประโยชน์ มอบข้าวกล่อง อาหาร น้ำดื่ม  เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประมวล ไทยงามศิลป์ เป็นผู้รับมอบ”

 

รายงานข่าว  : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด