๗๖๗ สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี รวมพลังต่อเนื่อง มอบอาหารและสิ่งของจำจำเป็นให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
๑๑ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกจากสามองค์กร  ประกอบด้วย   รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี  พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี   นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รวมพลังร่วมกันมอบน้ำดื่ม ๒๐๐ แพ็ค มาม่าคัฟใหญ่ ๑๒ กล่องใหญ่ และผ้าเช็ดตัว ๓๖ ผืน   รวมมูลค่า ๒๐,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นกำลังใจแทนความห่วงใย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเหน็ดเหนื่อย และนอกจากนี้ ได้มอบให้กับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙  ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อีกด้วย โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษาสามองค์กร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และในฐานะเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  สถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์มรกต ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงพยาบาลสนามมรกต  อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า “ ศูนย์มรกตอุดรธานี เป็นอาคารหลังสินค้ายักษ์ ๓ หลัง ใช้เป็นอาคารผู้ป่วยแยกเป็น อาคารผู้ป่วยชาย อาคารหญิงผู้ป่วยหญิง เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี และเจ้าของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  ภายใต้การอำนวยการของท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่มีนโยบายประกาศ พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยเฉพาะลูกหลานชาวอุดรธานี ที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน มารักษาอาการป่วย โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ปฎิบัติหน้าที่ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มกำลัง

นางกอบแก้ว ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และท่านดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ในหลายๆด้านนั้น จึงได้ปรึกษาหารือ ประชุมออนไลน์ ร่วมกัน ในการทำกิจกรรม ระดมกำลังมอบเงินมอบอาหาร ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน อาทิ การการมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออาหาร เครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนดีในการช่วยเหลือสังคม ตามรายละเอียดของข่าวที่แจ้งไว้ในเบื้องต้น”

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด