๗๖๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ให้บริการประชาชน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๐๙ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกัน มอบกันอาหารสดพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย  อาหารกล่อง(ผัดไทย) จำนวน ๕๐๐ กล่อง ขนม จำนวน ๕๐๐ ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแต่ละวันได้มีประชาชน รวมถึงผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก  ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด