๗๖๕. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๕ ปี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
๐๙ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ นำ ผู้แทน คณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมกาบริหาร   จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในในโอกาส สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครบรอบก่อตั้ง  ๖๕  ปี   วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด