๗๖๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ เป็นกำลังใจให้บุคลากรแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้บริการฉีดวัค
๐๘ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาชิก ส.อ.ร.ด.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางอรนุช  เยี่ยมสมบัติ  เป็นประธานชมรมคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วยองค์กรสตรีจากหลายสมาคมที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกัน มอบข้าวกล่อง และเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพพ โดยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางอภิวันทน์ ไทยงามศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขา จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นางอรทัย ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าทีมโรงพยาบาลสนามวัคซีน รพ.กาฬสินธุ์ และนายศิวกุล นาถ้ำพลอย หัวหน้างานสุขศึกษา รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมให้กียรติรับมอบรายการสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วย อาหารข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ เพื่อเป็นกำลังใจ และบำรุงขวัญ กำลังใจ เติมพลังความห่วงใยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์

 

สืบเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  ทั้งที่ลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมและแจ้งความประสงค์ไว้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รวมทั้งเข้ามารับการฉีดแบบวอล์ค-อิน ซึ่งมีประชาชนทั่วไป มารับบริการฉีดวัคซีนวันละประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ คน

 

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับคณะกรรมการชมรมผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นางอรนุช  เยี่ยมสมบัติ  ประธานชมรมคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับจัดหาอาหาร เป็นข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการบริจาคสมทบกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่จัดหาและนำมามอบให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และถือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเติมพลังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนดังกล่าว

 

 

รายงาน : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด