๗๖๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้า ให้กำลังใจประชาชน ร่วมกับโรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์พริ้นติ้ง และเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้เดือดร้อน ๒๐๐ ครอบครัว ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ  สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    พร้อมด้วยกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมกับโรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์พริ้นติ้ง และเครือข่าย ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  (ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ไข่ไก่  น้ำดื่ม) ในโครงการ ปันสุข ปันใจ สายใยสู่ชุมชน จำนวน ๒๐๐ ครอบครัว มูลค่ารวม ๕๑,๐๐๐ บาท ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  และเพื่อแสดงพลังน้ำใจส่งต่อความหวังและกำลังใจให้ประชาชนตำบลแม่เหียะ  ณ โรงยิม เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

รายงานภาพ/ข่าว :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด