๗๖๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน จากโรค โควิด-๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑. ๐๐ น. ดร.นรินทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับห้างไอทีพลาซ่าโดยบริษัทสมานจิตจำกัด  สมาคมมิตรราชสีมาสงเคราะห์(หลินเซิง)โดยท่านชาญชัย โชติเวทธำรง ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค ๓  ศิษย์เก่าสุระ๐๗ ชุมชนหัวสะพานพัฒนา สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19” พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา ร่วมกันส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุด CPE จำนวน ๓๐๐ ชุด หน้ากากอนามัยจำนวน ๑,๔๐๐ ชิ้น น้ำดื่มจำนวน ๕๐ แพ็ค น้ำจิ้มจอมยุทธ์ ๖๐๐ ขวด น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ กองทัพภาคที่ ๒  และ พันเอก ยงยุทธ ขันทวี รองผู้บัญชาการฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องพลทหารราบที่ ๓ ( พล.ร.๓ ) กองทัพภาคที่  ๒ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากการระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙  ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๒  ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

ดร.นรินทิพย์  กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้รับทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต หมวดการศพ ของกองพลาธิการกองพลทหารราบที่ 3 ที่ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-๑๙ จากโรงพยาบาล ไปยัง ฌาปนสถาน ต้องมีความสะดวกและปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ในการปฏิบัติ ภารกิจ ที่ยากลำบาก นี้ ทางสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา และ เครือข่ายได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ชุดปฏิบัติการ PPE  CPE  หน้ากากอนามัย,น้ำดื่ม,และอาหารสำเร็จรูป ในการลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเสียชีวิต เนื่องจากโรค โควิด-๑๙  ในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ขอกราบคารวะน้ำใจ และ ขอเป็นกำลังใจให้กับ หน่วยปฏิบัติการและบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนครราชสีมา

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด