๗๖๐. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ รวมมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙ ใน ๔ ตำบล ตามโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้ง
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน  โดยมีนางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมสตรีอาเซียน ประกอบด้วย นางนันทพร ศรีวรารักษ์  นางนิภา อาจริยาภิบาล นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์นางธิดา ชูโชติ และกรรมการสมาคม และสมาชิก  ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุจัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ  ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID  !+พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน  โดยส่งมอบใน ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลห้วยโพธิ์  ตำบลหลุบ  ตำบลลำพาน  และตำบลลำคลอง งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๐๐๐ บาท  จัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ  ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙

รายงานข่าว : สมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์

 

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบราราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด