๗๓๔. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสามองค์กร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน"ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน"
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานีและคณะกรรมการสามองค์กร  ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ทุเรียนภูเขาไฟและ GI อีสาน"  โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมโชว์พิเศษ สาธิตการปลอก “ทุเรียนภูเขาไฟ”บนเวที ก่อนเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่มารอต้อนรับ และประชาชนทั่วไปให้มาอุดหนุน และลิ้มลองรสชาติของ ทุเรียนภูเขาไฟ”จากจังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

นางกอบแก้ว คงน้อย  กล่าวว่า   สำหรับ งาน “ทุเรียนภูเขาไฟ และ GI อีสาน” นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ มีทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค และจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้านตลาดการค้าทุเรียน  ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าอื่นๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้มอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกษ และพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดทุเรียน  และผลิตภัณฑ์จากทุเรียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๐ คูหา อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟ GI ศรีสะเกษ สินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สมุนไพร ผ้าทอและเครื่องประดับโบราณ เป็นต้น

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด