สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายชุดไทย ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีและภาพวาดจีนการกุศล
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายชุดไทย ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีและภาพวาดจีนการกุศล และทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการภาพถ่าย และภาพทิวทัศน์พู่กันจีน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ Life Style Hall ชั้น ๒ สยามพารากอน

          โอกาสนี้ ทรงอักษรจีน คำว่า "ฉ่าย จง ไห่ ฉิง" หมายถึง มิตรภาพระหว่างไทยจีน มีความหลากสีสดใส วิจิตรตระการตา เปรียบเสมือนสีรุ้ง จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายชุดไทย ๙ รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรีและภาพวาดจีนการกุศล จำนวน ๖๐ ภาพ ซึ่งเป็นผลงานของ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แต่ละภาพสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของไทย ในแต่ละสมัยที่มีความวิจิตรงดงาม สวมใส่โดยนายแบบและนางแบบที่มีชื่อเสียง โดยถ่ายในพื้นที่โบราณสถานที่สำคัญในประเทศไทย ส่วนนิทรรศการภาพทิวทัศน์พู่กันจีน จำนวน ๔๒ ภาพ เป็นผลงานของ คุณ ชู ชิ่งหลิง ภริยา ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เป็นภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ดอกไม้ สายน้ำ และสัตว์น่ารัก ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

          ในการนี้ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) เข้าร่วมรับเสด็จในพิธีดังกล่าวด้วย