๗๒๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" ที่อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ นำองค์สมาชิกได้ร่วมพิธีมอบบ้านให้"ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้"  ภายใต้การอำนวยการของ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ “บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้”

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคุณตาดำ-ยายน้อย แก้วศรี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ ๘  ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ผุผัง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นายอำเภอผักไห่  นำไปก่อสร้างบ้านดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มสตรีอำเภอผักไห่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้แก่ ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" อีกด้วย

ทั้งนี้ได้มีพระครูวิบูลประชากิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อและเจ้าคณะตำบลโคกช้าง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลผักไห่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

 

รายงานข่าว :สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด