๗๒๒. สมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบกล่องยังชีพ “ซอนต้า” จำนวน ๓๐๐ กล่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ศูนย์การช่วยเหลือของกระทรวง พม. และเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. รับฟังนโยบายการช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-๑๙ ในทุกมิติ
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๔   นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมซอนต้า ประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา และคณะกรรมการของสมาคมซอนต้า ประเทศไทย เพื่ออธิบายภารกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบภัย COVID –๑๙ ในทุกมิติ   และผู้บริหารกระทรวงระดับสูงได้ปรึกษาหาแนวทางความร่วมมือ ในการช่วยเหลือศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยว ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ในโอกาสนี้ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ได้บริจาคเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมซอนต้า ประเทศไทย โดย ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ และที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำกล่องยังชีพ “ซอนต้า” จำนวน ๓๐๐ กล่อง มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ - บาท มอบให้ศูนย์การช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID –๑๙  และประชาชนผู้ที่ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือ ต่อไป

 

 

รายงานข่าว : สมาคมซอนต้า ประเทศไทย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด