๗๒๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำ ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” สู้ภัยโควิด-๑๙ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ  สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มอบหมายให้นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาฯ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก นำ ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวน ๒,๒๐๐ กิโลกรัม ประกอบด้วย ฝักทอง หอมหัวแดง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี พริก มะเขือ มะเขือยาว มะเขือพวง ตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า มะนาว มะม่วง กระเพรา แมงลัก โหระพา แตงกวา ถั่วฝักยาว  ส้มป่อย บวบ มะนาว ผักกาด กล้วย  มะละกอ ถั่วฝักยาว เข้าร่วมกิจกรรม  “มีแล้วแบ่งปัน”  ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙  น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดโดยพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และมีภาคีเครือข่ายสตรี และองค์กรภาคส่วนต่างๆ นำพืชผัก เข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” แจกจ่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว  ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- ๑๙  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด