๗๑๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ สนทนาสด ในรายการ “ เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ”มีแล้วแบ่งปัน”ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. รายการ “ เช้านี้ที่ภาคเหนือ”  สถานีโทรทัศน์  NBT  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เชียงใหม่  เรียนเชิญ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ  สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ สนทนาสดเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

 นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาธิการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ผัก ผลไม้ บ้านฉันแบ่งปันให้เธอ สู้ภัยโควิด-๑๙ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

 นางสาววรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการ ปลูกผักสวนครัว สู่ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยทางสมาคมฯได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ผ่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับกรรมการสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง ๙ ตำบล และ ๑ เทศบาลนคร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วยวิกฤกติ โควิด ๑๙  และสร้างความมั่นคงทางอาหารไปสู่ครัวเรือน  และเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลโครงการ ปลูกผักสวนครัว สู่ชุมชน โดยกำหนด ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๓ น. ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำโดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก และเครือข่ายสตรีจะได้นำเมล็ดพันธุ์ผัก ผลผลิตพืชผักสวนครัว จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม นำไปร่วมกิจกรรม ”มีแล้วแบ่งปัน” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ แจกจ่ายผลผลิตพืชผักสวนครัว  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้า  ผลไม้ อาหารแห้ง ปุ๋ยหมัก นำมาแบ่งปัน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด