๗๑๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ร่วมกัน เก็บกวาดน้ำมัน/ขยะ ออกจากชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวพรทิพย์ โล่แก้ว นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ร่วมกัน เก็บกวาดน้ำมันและขยะ ที่เกลื่อนกราดออกจากชายหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต (อุทยานสิรินาถหาดในยาง) จากนั้น ได้มอบ ถุงมือยาง อุปกรณ์การเก็บกวาดน้ำมันและขยะ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ กรมทรัพยากรฯ เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเก็บคาบน้ำมัน บริเวณชายหาดในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ต่อไป

 

นางสาวพรทิพย์ โล่แก้ว กล่าวว่า สำหรับเหตุการณ์ก้อนน้ำมันสีดำถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นที่บริเวณหาดในยาง และหาดอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก พบว่าในวันนี้  ที่บริเวณหาดในยางยังคงมีก้อนน้ำมันขนาดต่างๆ ถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้นจำนวนมาก สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมและภาคีเครือข่าย ตลอดจนจิตอาสา จึงร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่วมกันจัดเก็บก้อนน้ำมันและขยะทะเลออกจากชายหาด แต่พบว่ายังมีก้อนน้ำมันถูกคลื่นซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจึงได้มอบถุงมือยาง อุปกรณ์การเก็บกวาดน้ำมันและขยะ ให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้จิตอาสาที่จะเข้ามาเก็บกวาดน้ำมันและขยะ สามารถมีอุปกรณืใช้ทำงานได้ทันที

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดภูเก็ต

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด