๗๑๒. สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯองค์กร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายชัยโรจน์ แต้รัตนชัย สามีนางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย อดีตนายกสมาคมสธวท- อุดรธานี กรรมการ สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกทั้งสามองค์กร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายชัยโรจน์ แต้รัตนชัย สามีนางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย อดีตนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  กรรมการ สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมรวบรวมปัจจัยได้จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อพัดลมพวงหรีด ๓ เครื่อง ๗,๕๐๐ บาท ใส่ซองถวายพระ ๒,๔๐๐ บาท คงเหลือมอบให้คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย จำนวนเงิน ๔๐,๑๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

 

รายงานภาพข่าว :           สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด